Monthly archives: október, 2022

Egyszavakban: Erik testvér

Urbán János fr. Erik testvér a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány tartományfőnöke. Krasznabélteken született 1981-ben, 2008-ban szentelték pappá Csíksomlyón. Mosolygós barát. Határozott vezető. – Amire legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – A szüleimmel és a nagyszüleimmel való beszélgetések, az együtt töltött idők, külön-külön és közösen. – Amire nem a legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – …

Egyszavakban: Szabolcs Testvér

Orbán Szabolcs testvér Csíkkozmáson született, Csíksomlyón szentelték pappá 1999-ben. Jelenleg a kolozsvári közösség tagja, illetve egyetemi oktató is a BBTE Római Katolikus Teológia Karának gyulafehérvári és kolozsvári intézetében. Messzire látó ember. – Amire legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – A gyerekkor … (Ha konkrétabb kellene, akkor talán a havas telek.) – Amire nem a legszívesebben emlékszel …

Hogyan különböztethetem meg, hogy világi pap vagy szerzetespap a hivatásom? A szerzetes válaszol

A szerzetes válaszol című rovatunkban újabb kérdés érkezett: Hogyan különböztethetem meg, hogy világi pap vagy szerzetespap a hivatásom? Anaklét testvér válaszát olvashatjuk az alábbi videóban. „Tehát csak legyek nyitott Istenre. Ez a kulcsa a hivatásom felismerésének, de annak is, hogy a hivatásomat Isten tetszése szerint tudjam betölteni.” – írja Anaklét testvér.

Egyszavakban: Csáki Ferenc fr. Fülöp testvér

Csáki Ferenc Fülöp testvér Csíkajnádon született. 2014 óta tagja az Erdélyi Ferences Rendtartománynak. Jelenleg a dévai közösségben él. Hatodéves teológushallgató a Gyulafehérvári Teológián. Fülöp testvér fiatal, energikus, lelkes Barát. – Amire legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – Önfeledtség. – Amire nem a legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – Egyedüllét. – Ha elemi iskola, akkor ki jut eszedbe …

Egyszavakban: Sebestyén Antal fr. Albert testvér

Albert testvér Déván született, 2010 óta örökfogadalmas tagja a Kisebb Testvérek Rendjének, 2012 óta pap. Jelenleg Désen szolgál. Egyszerű. Tettre kész. Kisebb Testvér. – Amire legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – Biztonság. – Amire nem a legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – Óvoda. – Ha elemi iskola, akkor ki jut eszedbe elsőre? – Walter Nonoletta – Ildikó. …