Author archives

ÉLŐ közvetítés – Hitoktatók szentségimádási lánca

Április 8-án, csütörtök este 8 órától az erdélyi, partiumi és bánsági hitoktatók és gyermekek online szenstégimádásának harmadik alkalma, amit Schönberger Jenő szatmári megyés püspök vezet és a szatmári egyházmegye hitoktatói készítettek elő. A szentségimádásba itt és honlapunk Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/hittan.ro) is be lehet kapcsolódni:

Eucharisztiával kapcsolatos pályamunkák

A honlapunk által meghirdetett egyik pályázatra az I-IV. osztályos gyerekek küldhettek pályamunkákat: rajzokat, festményeket, kollázsokat. Az alkotásokat négytagú zsűri bírálta el, négy szempont szerint. Mindegyik szempont mentén maximálisan 10 pontot lehetett adni. A 30-40 közötti pontértéket elérők egyik “nyereménye” az volt, hogy munkáik megjelennek az Életünk c. katolikus újság (az európai magyar katolikusok lapja) honlapján. …

Márton Áron nagykilenced

A 2020 decemberében kezdődött és ez év augusztusáig tartó Márton Áron nagykilenced negyedik alkalmára kerül sor Csíkszentdomokoson március 27-én, szombaton. Isten Szolgája Márton Áron püspök közbenjárását ezúttal az ifjúságért kérik, önazonosságuk és élethivatásuk megtalálásáért, épp ezért különösképpen is várják az eseményre a fiatalokat. Ugyanakkor a hónap témájához kapcsolódva partnerként a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség is programra …

Hivatások nyomában hittanverseny Nagyváradon – 2017. január 27-29.

2021. február 20-ánHivatások nyomában címmel országos/négy egyházmegyés projektnapot szevez a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum. Ez a program a korábbi évekből ismert, azonos című országos hittanversenyt helyettesíti, ami az idén érkezett volna a 15. fordulójához. Erre való ráhangolódásként az előző évek versenyeibe szeretnénk betekintést nyújtani a rövid kisfilmek segítségével.