Események

Váradiak által vezetett imában együtt az Oltáriszentség előtt

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki felkészülés jegyében indult az a szentségimádási lánc, amely a gyulafehérvári főegyházmegye, a szatmári, a váradi és a temesvári egyházmegye hitoktatóit és az ő neveltjeiket kapcsolja össze. A sort a váradi egyházmegye pedagógusai és diákjai által szervezett február 4-i alkalom nyitotta. Közülük 41-en jelentkeztek arra, hogy a János evangéliuma …

Őáltala, Ővele és Őbenne – digitális kiskönyvkészítő pályázat V–XII. osztályos diákoknak az Eucharisztiáról

A hittan.ro szerkesztősége Őáltala, Ővele és Őbenne címmel digitális kiskönyvkészítői pályázatot hirdet a gyulafehérvári, szatmári, váradi és temesvári egyházmegyék V–XII. osztályos diákjai számára.  Cél: A pályázat célja, hogy egyházmegyéink gimnazista és középiskolás korú katolikus gyermekei és fiataljai a pályamunka elkészítése által közelebb kerüljenek a lelki életünk csúcsát és forrását jelentő Oltáriszentséghez. Mindez egyben az 52. …

Az Oltáriszentség és a családom – képzőművészeti pályázat I–IV. osztályos diákok számára

A hittan.ro szerkesztősége Az Oltáriszentség és a családom címmel családi képzőművészeti pályázatot hirdet a gyulafehérvári, szatmári, váradi és temesvári egyházmegyék I–IV. osztályos diákjai számára. Cél: A pályázat célja a katolikus családok és gyerekek 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki felkészülésének segítése, az Eucharisztia lelki életünk számára való fontosságának tudatosítása, és ennek kifejezése a képzőművészet segítségével. …

Jó gyakorlatok a római katolikus iskolai hitoktatásban – II. sorozat

Online módszertani minikonferencia-sorozat római katolikus hittantanárok részére 2021. február 12. – 2021. május 14. között. Az Országos Magyar Továbbképző Központ folytatja minikonferencia-sorozatát az online és tantermi iskolai hitoktatás segítése céljával, és a 2020-2021. tanév II. féléve során négy újabb konferencia-ülést szervez római katolikus hitoktatók számára. A konferencia egyes alkalmain több, a kalendarisztikus terv szerint az …

Hitoktatók online szentségimádási lánca

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki hangolódást segíti az a programsorozat, amelynek keretében a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék hitoktatói minden hónap első csütörtökén közös szentségimádásra gyűlnek össze az online térbe. A szentségimádást a püspökök vezetik, az egyes alkalmakat pedig más-más egyházmegye, illetve a főegyházmegye más-más kerületének hittantanárai, …

“Cselekvő iskola” és játék Márton Áron püspökkel

A csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum 5-8. osztályos gyermekeknek indított játékot, mellyel az aktív, önirányított tanulást ösztönözi, a tanulásnak azt a típusát, amelyet már Áron püspök is szorgalmazott, és amelyet sajnos máig nem sikerült megvalósítani teljes mértékben. https://docs.google.com/document/d/1MgMVym-ZKCsuoHHQXZ6-xEASVyTv4dW3aMvavYKZ4RY/edit?usp=sharing A játék kiírása a  bit.ly/nagykilenced  linken vagy MÁM honlapján érhető el. Rövid videóprezentáció:

Jó gyakorlatok a hitoktatásban

Módszertani minikonferencia-sorozat az online térben A kialakult járványhelyzet hitoktatóinkat már a tavasszal komoly kihívások elé állította. Akkor a korábbról meglévő digitális kompetenciáikat „aktivizálták”, aztán sokaknál azok továbbfejlesztésére is nyitottság mutatkozott. Tanulási lehetőségben pedig nem volt hiány. Hitoktatóink többféle szervezésben felkínált képzéseken vehettek és vehetnek részt folyamatosan. Ezek az általában nagyon gyakorlatias tanfolyamok kétségtelenül kiváló alkalmak …