Hirdetőtábla

Hitoktatók online szentségimádási lánca – 4. állomás

Május 6-án, csütörtökön folytatódik a hitoktatók online szentségimádási lánca. A 4. alkalmat Tamás József püspök úr vezeti és a csíki kerület hitoktatói, valamint a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum és a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum tanárai szervezik, diákjaikkal együtt. A szép imaalkalomba a hittan.ro honlapon, illetve itt lesz lehetőség …

Úrnapja az egyházközségünk életében – alkotói pályázat ötfős plébániai csapatok részére

Egyházunk főünnepet rendelt a kenyér és a bor színében közünk jelen lévő Jézus Krisztus ünneplésére. Úrnapján az Oltáriszentséget helyezzük figyelmünk középpontjába és lélekben is igyekszünk egészen közel kerülni hozzá. Az ünnep kapcsán és a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében a hittan.ro honlap szerkesztősége Úrnapja az egyházközségünk életében címmel pályázatot hirdet a gyulafehérvári, a …

Őáltala, Ővele és Őbenne pályázat – Perdi Petra és Lakatos Fanni

Az alábbi képek a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébániatemplomban készültek az elmúlt vasárnapon… A képeken két hitoktató (Gyárfás Kinga és Mike Tünde) és két diáklányuk (Perdi Petra és Lakatos Fanni) látható. A gyermekek az Őáltala, Ővele és Őbenne című pályázatra küldtek nagyon szép pályamunkákat. A nagyon megérdemelt oklevelek és ajándékok átadására ünnepélyes keretek között került sor. …

Őáltala, Ővele és Őbenne pályázat – Bege Katinka

Bege Katinka a gyergyócsomafalvi Köllő Miklós Általános Iskola VII. osztályos diákja, hittantanára Ferenczi Julianna. Katinka Az Oltáriszentség és én címmel küldött be nagyon szép pályamunkát, amihez szeretettel gratulálunk neki.A digitális kiskönyv az alábbi linkre klikkelve lapozható: Az Oltáriszentség és én Click to read this book, made with Book Creator https://read.bookcreator.com

ÉLŐ közvetítés – Hitoktatók szentségimádási lánca

Április 8-án, csütörtök este 8 órától az erdélyi, partiumi és bánsági hitoktatók és gyermekek online szenstégimádásának harmadik alkalma, amit Schönberger Jenő szatmári megyés püspök vezet és a szatmári egyházmegye hitoktatói készítettek elő. A szentségimádásba itt és honlapunk Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/hittan.ro) is be lehet kapcsolódni:

Eucharisztiával kapcsolatos pályamunkák

A honlapunk által meghirdetett egyik pályázatra az I-IV. osztályos gyerekek küldhettek pályamunkákat: rajzokat, festményeket, kollázsokat. Az alkotásokat négytagú zsűri bírálta el, négy szempont szerint. Mindegyik szempont mentén maximálisan 10 pontot lehetett adni. A 30-40 közötti pontértéket elérők egyik “nyereménye” az volt, hogy munkáik megjelennek az Életünk c. katolikus újság (az európai magyar katolikusok lapja) honlapján. …

Márton Áron nagykilenced

A 2020 decemberében kezdődött és ez év augusztusáig tartó Márton Áron nagykilenced negyedik alkalmára kerül sor Csíkszentdomokoson március 27-én, szombaton. Isten Szolgája Márton Áron püspök közbenjárását ezúttal az ifjúságért kérik, önazonosságuk és élethivatásuk megtalálásáért, épp ezért különösképpen is várják az eseményre a fiatalokat. Ugyanakkor a hónap témájához kapcsolódva partnerként a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség is programra …

Csillagénekes aranycsapatok

Szeretettel gratulálunk a Semperger Klára, Benedek Ramóna, Kolumbán Csilla, Dobai (Nagy) Beáta és kollégáik által vezetett krasznabélteki, a nagyváradi, a gyergyótekerőpataki és a kárásztelki betlehemező csapatoknak a SzékelyKapuk-ZöldKapuk nemzetközi ökocivilzációs vetélkedőn elért kitűnő helyezéshez! Az aranycsapat-kategória résztvevői nyáron az adriai táborban töltenek majd egy felejthetetlen hetet. A legmaradandóbbat viszont kétségtelenül a Megváltó születése hírül vivésére …

Lelkiség is épp úgy kellene, mint matematika

A Krónika 2021. február 2-i számában megjelent a Lelkiség is épp úgy kellene, mint matematika című interjú a hittan.ro honlap és az iskolai hittan szerepéről. Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe! https://1drv.ms/b/s!Ak35G311MO2vjVDU-z7FnOYD-oFt?e=B9qfo4