Papi, szerzetesi és laikus villámportrék

Papi, szerzetesi és laikus villámportrék című rovatunk főszereplőitől egyszavas vagy nagyon tömör válaszokat kértünk a feltett nyolcvanegy kérdésre. Mert van az úgy, hogy a kevesebb a több.

Egyszavakban: Csiszár Klára

Csiszár Klára Szatmárnémetiben született 1981-ben. Teológiai és germanisztikai tanulmányait Kolozsváron és Konstanzban (Németország) végezte, teológiai doktorátust szerzett Kolozsváron és Bécsben, majd Bécsben habilitált pasztorális teológiából. Öt évet dolgozott a szatmári püspökségen, hitoktató volt a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumban, három nemzetközi ministránszarándoklatot szervezett Rómába, négy évig kutatott a Bécsi Egyetemen, öt évig kutatott és …

Egyszavakban: Erik testvér

Urbán János fr. Erik testvér a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány tartományfőnöke. Krasznabélteken született 1981-ben, 2008-ban szentelték pappá Csíksomlyón. Mosolygós barát. Határozott vezető. – Amire legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – A szüleimmel és a nagyszüleimmel való beszélgetések, az együtt töltött idők, külön-külön és közösen. – Amire nem a legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – …

Egyszavakban: Szabolcs Testvér

Orbán Szabolcs testvér Csíkkozmáson született, Csíksomlyón szentelték pappá 1999-ben. Jelenleg a kolozsvári közösség tagja, illetve egyetemi oktató is a BBTE Római Katolikus Teológia Karának gyulafehérvári és kolozsvári intézetében. Messzire látó ember. – Amire legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – A gyerekkor … (Ha konkrétabb kellene, akkor talán a havas telek.) – Amire nem a legszívesebben emlékszel …

Egyszavakban: Csáki Ferenc fr. Fülöp testvér

Csáki Ferenc Fülöp testvér Csíkajnádon született. 2014 óta tagja az Erdélyi Ferences Rendtartománynak. Jelenleg a dévai közösségben él. Hatodéves teológushallgató a Gyulafehérvári Teológián. Fülöp testvér fiatal, energikus, lelkes Barát. – Amire legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – Önfeledtség. – Amire nem a legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – Egyedüllét. – Ha elemi iskola, akkor ki jut eszedbe …

Egyszavakban: Sebestyén Antal fr. Albert testvér

Albert testvér Déván született, 2010 óta örökfogadalmas tagja a Kisebb Testvérek Rendjének, 2012 óta pap. Jelenleg Désen szolgál. Egyszerű. Tettre kész. Kisebb Testvér. – Amire legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – Biztonság. – Amire nem a legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – Óvoda. – Ha elemi iskola, akkor ki jut eszedbe elsőre? – Walter Nonoletta – Ildikó. …

Egyszavakban: Puvak Antal fr. Marián ofm

Marián testvér ferences szerzetes, jelenleg Kaplonyban plébános. Vajdahunyadon született. 2013 óta áll papként is az Úr szolgálatában. Marián testvér életvidám, nyitott, barátságos Testvér, Barát. – Amire legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – A karácsony előestéjére. – Amire nem a legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – Az iskolai házi feladatokra. – Ha elemi iskola, akkor ki jut eszedbe …

Egyszavakban: Miklós Csaba

Poros autóval érkezett egy programra. „Nem mosom le még, mert a porban ott vannak a hittanosaim gondolatai.” Szenvedélyesen szereti őket. A temesvári egyházmegyéhez tartozó Majláthfalván szolgál. – Amire legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – Napsütésben a repülőzúgásra. – Amire nem a legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – Verekedéseink a tömbház körül. – Ha elemi iskola, akkor ki …

Egyszavakban: Simó Gáspár

A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum diákjainak lelkivezetője. Megszerezte a tanügyben megszerezhető legnagyobb didaktikai fokozatot. Magyar állami kitűntetést is kapott. Talán mégsem ezek a legfontosabbak a számára… Fiatalok között él. Velük, értük. Cserkészpap. – Amire legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – Szüleim, testvéreim védelme, gondoskodása. – Amire nem a legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – …

Egyszavakban: Kocsik Zoltán

Annak az iskolának az igazgatója, amelyikben valamikor ő is tanult. Nem csak az alma mater, a diákok is közel állnak a szívéhez. Egészen tanár. És egészen pap. – Amire legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – Gondtalanság. – Amire nem a legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – Szégyenlős magatartás. – Ha elemi iskola, akkor ki jut eszedbe elsőre? …

Egyszavakban: Tóth Attila Levente

Sokak számára csak Csucsi atya vagyok. Harminchat éves. Ebből tíz évet papként, és mondhatom, boldog papként éltem meg. Jelenlegi szolgálati helyem a nagyváradi egyházmegyéhez tartozó Margittán van – ennyit mond magáról előre. Kár, hogy a nevetést sehol sem említi. Pedig jó kis attribútuma. – Amire legszívesebben emlékszel a gyermekkorodból… – A tömbház udvarán a közös …